Wednesday, January 30, 2008

Še moje mnenje o uvedbi pokrajin v Sloveniji

O ustanovitvi pokrajin v Sloveniji je bilo prelitega že veliko črnila, zato na to temo ne bi izgubljal preveč besed. Vseeno pa bi povedal še svoj predlog glede pokrajin.

Glede na to, da se Slovenci tako radi primerjamo z ostalo Evropo, ne vidim razloga zakaj se ne bi primerjali še na področju pokrajin. Če pogledate npr. Nemčijo, ki ima s 357.021 km², 16 pokrajin in Avstrijo, ki ima s 83.872 km², 9 pokrajin, boste takoj vedeli o čem govorim.

Se vam ne zdi za Slovenijo, ki meri skromnih 20.273 km², 14 pokrajin preveč? Meni osebno je ta številka absolutno prevelika in bi jo morali vsaj prepoloviti. Naj omenim samo dva predloga za pokrajine, ki se mi zdita skrajno butasta. Prvi predlog je Kamniško-Zasavska pokrajina, kjer Kamnik in Zasavje geografsko nimata popolnoma nič skupnega, druga stvar, ki me moti pa je to, da naj Primorske v imenu pokrajine sploh ne bi bilo več.

Moj predlog je, če že moramo imeti pokrajine, da je teh pokrajin čim manj. Sam predlagam naslednjih 7:

1. Gorenjsko
2. Primorsko
3. Notranjsko
4. Dolenjsko
5. Štajersko
6. Prekmursko in
7. Osrednjeslovensko, ki bi zajemala kraje v okolici Ljubljane (Kamnik, Domžale, Ribnica, Kočevje, Vrhnika, Grosuplje in celotno Zasavje).

V nobeno od navedenih pokrajin pa ne bi uvrstil Ljubljane, ki bi imela, kot glavno mesto, poseben status, katerega pa bi uredil s posebnim zakonom o glavnem mestu.


No comments: